Kullanım Şartları

Şirketimiz, web sayfası içerisinde bulunan donenin veya açıklanan hizmetler üzerinde bildirim yapılmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Web sayfası kapsamında bulunan done herhangi bir koşul, garanti veya benzer herhangi bir başka koşul olmaksızın “oldukları gibi” gösterilmektedir. Şirket, bu doğrultuda ve kanunların izin verdiği ölçüde tatminkâr kalite yasaları tarafından ima edilen koşullar, yasal tebligat için bu web sayfası ile ilgili olarak herhangi bir etkiye sahip olabilecek amaca uygunluk ve makul ihtimam ve becerilerin kullanımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü beyan, garanti, koşul ve diğer şartları reddetmektedir.

Bu web sayfası içerisinde bulunan bilgiler veya herhangi bir ürün veya hizmet hakkında herhangi bir yatırım için veya bu sayılanların ticareti için veya Şirket veya başka herhangi bir firma ile sözleşme yapmak için davet niteliğinde değildir. Burada temin edilen bilgiler, herhangi bir yatırım kararı ile ilgili olarak kullanılmamalıdır.

Şirket web sayfası kapsamında yayınlanan içerikler üzerindeki telif haklarına sahiptir. Ayrıca resimler, ticari markalar ve diğer markalar başka fikri mülkiyet hakları yasaları ile korunmakta olup bunlar ilgili sahiplerinin yazılı onayları olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamazlar veya sahiplenilemezler.

Bu web sayfasında bağlantısı bulunan herhangi bir üçüncü taraf web sayfasına erişim sağlama kararı almanız durumunda bunu sorumluluğun tamamen size ait olduğunu bilerek gerçekleştirmelisiniz.