Kastamonu Entegre

Kastamonu entegre firması için 50 ton’luk filtre house imalatı ve montajı tamamlandı.